Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Sieć o długości 51 539 mb i 528 przyłączy wybudowano w miejscowościach Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka-Borki, Leżachów oraz część miasta Sieniawa.


Sieniawa.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Sieniawa przez NFOŚiGW i WFOŚiGW
Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Sieniawa przez NFOŚiGW i WFOŚiGW

27 września br. Gmina Sieniawa podpisała umowę dotacji NR 167/2013//OZ/P/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pod nazwą: \"Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Sieniawa”\
Całkowity koszt projektu wyniósł 28 351,20 zł , z czego otrzymana dotacja wynosi 24 098,52 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, a w tym 50% kosztów ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz 35 % kosztów udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Dofinansowanie wynika z konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".
W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 61,166 Mg.
Projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA i GMINY SIENIAWA.

zalacznik_2_bez strzalek.jpg