Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Koordynator ds. dostępności

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd;

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

- monitorowanie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:

- opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością;

- oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi;

- szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej,
jak i we wnętrzach obiektów;

- oceną dostępności m.in. obiektów, ulic, placów, parkingów, terenów zielonych;

- wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności;

- współpracą z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, środowiskami osób z niepełnosprawnościami (fundacje, stowarzyszenia);

- współpracą z inwestorami, konsultacjami i pomocą we wdrażaniu Standardów i Wytycznych w projektach realizowanych na terenach Miasta i Gminy Sieniawa;

- długofalowym projektem etapowego dostosowania miasta do obowiązujących norm projektowania uniwersalnego (tzw. mapa drogowa).

Kontakt:

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

Stanisława Napora
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie
tel. (16) 622 73 01 w. 24

e-mail: stanislawa.napora@sieniawa.pl

 

Zarządzenie Nr 120.35.2019.pdf