Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Nieodpłatna pomoc prawna 2021

Nieodpłatna pomoc prawna 2021 do odwołania zdalnie!

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie informuje, że w dalszym ciągu do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-maila wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

UWAGA! Przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0 rozszerzają nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego należy zadzwonić na dedykowane poniżej nr telefonów

lub napisać na adresy e-mail.

W 2021 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze z lokalizacjami: Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6; Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1 – we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00 (p. Dariusz Jakubski – adwokat); Urząd Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30; Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7; Urząd Gminy Gać, Gać 275. Telefon: 16 648 70 09 adres e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl. Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie.

2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Przeworsku, ul. Lwowska 16 z lokalizacjami: lokal powiatowy w Przeworsku, ul. Lwowska 16; Zespół Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6, Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza 127. Telefon: 730 312 959, adres e-mail: fundacjapasieka@gmail.com. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia „Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie.

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie z lokalizacjami: Urząd Gminy Adamówka, Adamówka 97, Urząd Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, lokal powiatowy w Przeworsku, ul. Lwowska 16, Zespół Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4 – w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00. Telefon: 733 660 566, adres e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com. Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” z siedzibą w Rzeszowie.

Po przesłaniu wniosku należy oczekiwać na kontakt ze strony osoby udzielającej pomocy.

UWAGA! W sytuacji wyjątkowej (brak dostępu do Internetu) osoba uprawniona może złożyć wniosek o poradę ustnie przez telefon. Jednocześnie informujemy, że w 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie udzielał pan Dariusz Jakubski – adwokat. W siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc prawną świadczą Prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” z siedzibą w Rzeszowie. Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl.