Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Projekt OZE

INFORMACJA OZE (27.02.2020 r.)

Projekt OZE pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”, 2016 - 2020

Projekt aktualnie znajduje się na etapie przygotowań do podpisania umów z wykonawcami tj. firmami, które wygrały przetarg:

- na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych wybrano SOLARTIME Sp. z o.o., Rzeszów

- na dostawę i montaż kolektorów słonecznych wybrano DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski, Lublin

- na dostawę i montaż instalacji pomp ciepła pracujących na potrzeby ciepłej wody użytkowej DAJK P.H.U. Maciej Kańczugowski, Lublin

- na dostawę i montaż kotłów na biomasę NIKMAR Ekologiczne Systemy Grzewcze Zakład Handlowo-Usługowy, Janów Lubelski

Około 15 marca wykonawcy przystąpią do montażu instalacji OZE w trzech partnerskich gminach: Sieniawa, Stary Dzików i Dynów.

Beneficjenci Programu proszeni są o przygotowanie się na dopłatę różnicy do wpłaconej już wcześniej zaliczki do kwoty kosztów wraz z podatkiem i stopniowego montażu zdeklarowanych w umowie instalacji. Szczegóły będą dostępne około 11 marca po zebraniu przedstawicieli ww. Gmin z wyłonionymi Wykonawcami.

Uczestnicy Programu OZE, którzy podpisali umowy w 2019 r. i wpłacili zaliczki, a są podatnikami wg skali podatkowej lub wg 19% stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą skorzystać w tym roku z ulgi termomodernizacyjnej na audyt techniczny – 150,00 zł (tylko audyty przeprowadzone w 2019 roku!) oraz na zaliczkę OZE w kwocie 1500,00 zł (przy jednej instalacji) lub 3000,00 zł (przy dwóch instalacjach), muszą posiadać faktury za dokonane wpłaty od Miasta i Gminy Sieniawa.

______________________

Miasto i Gmina Sieniawa bierze udział w projekcie pn. ,,Rozwój mikroinstalacji OZE na  potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie  Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, Oś priorytetowa III. Czysta energia ,,projekty parasolowe”.

Projekt dotyczy zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła, kotły na biomasę (pellet). W marcu 2019 r. zostały zawarte umowy z uczestnikami projektu (osobami, które w  grudniu 2016 r. podpisały deklaracje udziału w projekcie). Zakończenie prac montażu instalacji przewidziane jest do 30 września 2020 r.

Obecnie odbywa się przetarg organizowany przez gminę wiodącą – Stary Dzików na dostawę i montaż instalacji przewidzianych w projekcie (szczegóły na stronie Gminy Stary Dzików), otwarcie ofert przewidziane jest na 18.12.2019 r. Bieżące informacje dostępne są w pok. nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie.

OGŁOSZENIE OZE      (10.12.2019 r.)

Nabór uzupełniający w ramach projektu „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”

W związku z realizacją projektu „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE, Miasto i Gmina Sieniawa ogłasza nabór uzupełniający następujących odnawialnych źródeł energii:

•             Kocioł na biomasę   o mocy  24 kW  – dostosowany do spalania paliwa Pelet, kl. V - 1 sztuka. Szacowany koszt (z 8% podatkiem Vat, po dofinansowaniu 84%) wynosi 4255,56 zł

przeznaczonych do utrzymania budynków mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się po szczegółowe informacje  i podpisanie umowy do pokoju nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.