Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Projekt Interreg

Nazwa Projektu : Tematyczny polsko-słowacki park wypoczynkowy.

Numer Projektu : INT/EK/PO/1 /I/A/0087

Wnioskodawca : Obec Červená Voda

Partner : Gmina Sieniawa

Termin realizacji projektu : 05/2017 do 04/2018

Koszt całkowity projektu : 58 794,00 €

Dofinansowanie ze środków EFRR 85% : 49 974,90 €

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa 10%: 5879,40 €

Wkład własny obce Červená Voda 5% :    2 939,70 €

 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 

Mapa sytuacyjna.pdf

Park info polsky .pdf