Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015-2021

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015-2021 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie.pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa 2015-2021.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z prowadzeniem prac nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa” na lata 2015-2021, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Jej celem jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem.
Państwa opinie będą cennym i ważnym źródłem informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców naszej Gminy, które zostaną uwzględnione przy przygotowaniu Strategii w zakresie jej celów i priorytetów. W przyszłości Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Sieniawa będzie dokumentem niezbędnym, między innymi w procesie pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych).
Ankieta przeznaczona jest dla:
- mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa,
- podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta i Gminy,
- organizacji społecznych,
- radnych Rady Miejskiej w Sieniawie.

Termin zbierania ankiet upływa 24.07.2015 roku. Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Sposób wypełnienia ankiety:
- on-line pod adresem https://sieniawa.ankietka.pl/
- pisemnie na formularzu ankiety. Wzór do druku można pobrać tutaj (Ankieta Sieniawa.pdf). Wydrukowaną ankietę proszę złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy lub skan ankiety przesłać pod adres urzad@sieniawa.pl,
- druk formularza dostępny jest również w Urzędzie Miasta i Gminy Sieniawa,
- można też zwrócić się prośbą o przesłanie formularza ankiety – urzad@sieniawa.pl.
Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych poprzez wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków lub propozycji. Wszelkie informacje i publikacje dotyczące strategii będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa www.sieniawa.pl.