Miasto Sieniawa
Jesteś tutaj: Strona główna
Miasto

Zajmuje obszar 676 ha w tym 469 ha to użytki rolne. Liczba mieszkańców wynosi 2 239. Funkją wiodącą miasta jest pełnienie roli gminnego ośrodka usługowego, natomiast do funcji uzupełniających nateży turystyka i wypoczynek oraz drobney przemysł rolno-spożywczy.

Siedzibę na terenie miasta Sieniawy mają m.in: Urząd Miasta i Gminy, Bank Spółdzielczy, poczta, zespół pałacowo-parkowy, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji "Sokół" w Sieniawie, Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące. Ponadto znajdują się tu obiekty sportowe: stadion i hala sportowa, tereny rekreacyjne oraz dobrze rozwinięta sieć sklepów spożywczych i przemysłowych.

Utworzono Środowiskowy Dom Samopomocy dziennego pobytu dla osób dorosłych, który zapewnia im zajęcia w zakresie terapi zajęciowej i psychoterapii oraz przygotowuje do samodzielnego działania.

Utworzono również Gabinet Rehabilitacji, w którym wykonuje się zabiegi zlecane przez lekarza rodzinnego lub reumatologo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różne zadania na rzecz mieszkańców, na które otrzymuje środki z budżetu gminy. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa od 1990r. i jako inwestycja społeczna pełni podstawową funkcję jaką jest reagowanie na dokonujące się zmiany społeczne oraz łagodzenie skutków tych zmian.

Gmina przeznacza znaczne środki na działalność sportową organizowaną zwłaszcza w klubie MKS "Sokół". Są to środki na zakup sprzętu, koszty przejazdów na mecze, zatrudnienie trenera i gospodarza stadionu, a także drobne inwestycje na stadionie.

Zobacz również