Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > Projekt „W sieci bez barier”
Pozostałe informacje dla mieszkańców
Projekt „W sieci bez barier”

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w partnerstwie z Fundacją E-Prosperity w najbliższym czasie realizować będzie Projekt Grantowy dla Gmin z Województwa Podkarpackiego. Projekt pod nazwą „W sieci bez barier” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa . Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu można aplikować o środki finansowe w kwocie do 150 000 zł na działania związane z szeroko pojętym rozwojem kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa podkarpackiego. Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów szkoleniowych:

„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.
Grantobiorcą może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektu wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej Polski w roku szkolnym 2017/2018 związanej z bezpieczeństwem w Internecie oraz odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych.

Grantobiorca nie wnosi wkładu własnego do mikroprojektu. Realizacja projektu jest zaplanowana od: 1.07.2018 do 30.04.2019. Nabór wniosków od 15.05.2018 do 30.05.2018.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel.: 512 278 664, e –mail: eds@eds-fundacja.pl lub odwiedzając stronę internetową:


http://wsiecibezbarier.pl/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.