Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > "Nowe umiejętności to nowe możliwości"
Pozostałe informacje dla mieszkańców
"Nowe umiejętności to nowe możliwości"

W związku z realizacją przez firmę Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" projektu pt. “Nowe umiejętności to nowe możliwości” oraz ogłoszeniem rekrutacji do pierwszej edycji projektu zwracamy się z uprzejmą prośbą dotyczącą możliwości
zamieszczenia na Państwa stronie internetowej, tablicy ogłoszeń itp. komunikatu na temat rekrutacji do w/w projektu dołączonego do niniejszego e-maila.

Projekt “Nowe umiejętności to nowe możliwości” realizowany jest przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie, w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych wśród 160 osób dorosłych w tym 130 mężczyzn oraz 30 kobiet pochodzących z terenu województwa podkarpackiego, w przypadku osób fizycznych: uczą się,
pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w przypadku innych posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego. Osób w wieku od 21 i więcej lat w tym dla
100 osób o niskich kwalifikacjach poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia w terminie do 01.04.2019r.

Formy wsparcia w projekcie:
Każdy Uczestnik projektu będzie miał dostęp do jednego z trzech kursów kwalifikacyjnych tj.:
1. Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR składający się z IV modułów (3 grup x 10 osób x 2 edycje): Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E, Moduł II Kurs prawa jazdy kategorii C, Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E, Moduł IV
Kurs dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR.

2. Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS składający się z IV modułów (3 grup x 10 osób x 2 edycje): Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E, Moduł II Kurs prawa
jazdy kategorii C, Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E, Moduł IV Kurs żurawi przeładunkowych HDS.

3. Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (2 grup x 10 osób x 2 edycje).

Zaplanowane w projekcie kursy kwalifikacyjne odbywać się będą w czterech lokalizacjach: Rzeszów, Jarosław, Sieniawa i Stalowa Wola.

W ramach I edycji projektu Formularz zgłoszeniowy można złożyć w terminie od 23.04.2018 r. do 07.05.2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.wiraz.eu/projekt-ue.

wiraz_plakat.pdf