Pozostałe informacje
Jesteś tutaj: Strona główna > Pozostałe informacje > Debata o przyszłości powiatu przeworskiego
Pozostałe informacje dla mieszkańców
Debata o przyszłości powiatu przeworskiego

Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich mają zaszczyt zaprosić na debatę o przyszłości powiatu przeworskiego 18 stycznia 2013 o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 (duża sala na parterze).

Sposób zgłoszenia na debatę;
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać:
- faxem na numer (22) 851 04 00
- mailem (skan formularza lub wpisując w treść maila dane z formularza) na adres e-mail: debaty@ine-isd.org.pl
- telefonicznie (w ostateczności) podając dane z formularza na numer (22) 851 04 04

Każdy może zgłaszać dowolną ilość osób. Zgłoszenia przyjmujemy na 2 dni przed debata. O przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń. Otrzymane zgłoszenia zostaną potwierdzone mailem na podany w zgłoszeniu adres mailowy.