Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje
Aktualne informacje dla mieszkańców
Poniedziałek 2013-08-19
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa serdecznie zapraszają na Gminne Uroczystości Dożynkowe, które odbędą się 8 września 2013 r. w Leżachowie. Gminne Święto Plonów rozpocznie się uroczystą Mszą...
Piątek 2013-08-09
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXXIII sesje Rady Miejskiej w Sieniawie na dzień 12 sierpnia 2013 r. (tj....
Czwartek 2013-07-25
Projekt ten jest skierowany do 70 bezrobotnych, poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nieaktywnych zawodowo mieszkańców Powiatu Przeworskiego w wieku 50-64 lata.  Osoby uczestniczące w projekcie, które...
Czwartek 2013-07-25
Stowarzyszenie "Kraina Sanu" - LGD oraz Wójt Gminy Adamówka zapraszają an Rajd Nordic Walking "Bliżej natury", który odbędzie się 3 sierpnia 2013 r. o godz. 15.00 na Stadionie Sportowym przy Szkole Podstawowej w...
Piątek 2013-07-19
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję zwyczajną XXXII sesje Rady Miejskiej w Sieniawie na dzień 26 lipca 2013 r. (tj. piątek) o...