Informacje dla mieszkańców
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualne informacje
Aktualne informacje dla mieszkańców
Poniedziałek 2013-10-21
Informujemy o uruchomieniu przez Prezesa ARiMR kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich...
Środa 2013-10-16
Serdecznie zapraszamy miłośników teatru na spektakl pt. „Smak miłości i łez”, który zostanie wystawiony w dniu 20 października br. (niedziela) w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w...
Środa 2013-10-02
Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późn. zmianami) zawiadamia się, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy...
Poniedziałek 2013-09-02
Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXXIV sesje Rady Miejskiej w Sieniawie na dzień 05 września 2013 r. (tj....
Piątek 2013-08-23
Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Sieniawie zaprasza rodziców dzieci przyjętych do przedszkola na rok szk. 2013/14 na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 27 sierpnia 2013 r. (wtorek) o godz. 14.00...
Piątek 2013-08-23
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach uprzejmie informuje, iż w dniu 12 września 2013r. (tj. drugi czwartek miesiąca) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (m.in. stare meble, wersalki, fotele, krzesła, etc.),...