Jesteś tutaj: Strona główna > Burmistrz > Aktualności Burmistrza > Uroczyste ślubowanie po raz trzeci
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
Uroczyste ślubowanie po raz trzeci

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sieniawie, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2014 r. w Ratuszu P. Adam Woś złożył ślubowanie i oficjalnie rozpoczął swoją trzecią kadencję. Drugą sesję zwołaną przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu otworzyła P. Danuta Król, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie. Jednak zanim Burmistrz – elekt złożył uroczyste ślubowanie, odebrał zaświadczenie o wyborze na ten urząd z rąk P. Tadeusza Biernata. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczając włodarzowi miasta niniejszy dokument pogratulował wyboru i złożył życzenia wielu sukcesów, a także tego, aby trud, który podjął, przyniósł wymierne efekty. Kończąc podziękował Burmistrzowi za dotychczasową pracę włożoną w rozwój miasta i gminy. Następnie Burmistrz w obecności radnych, pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkola, przedstawicieli firm i instytucji oraz licznie przybyłych mieszkańców złożył uroczyste ślubowanie - Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – zakończył rotę ślubowania P. Adam Woś.
Po zakończeniu tej części sesji Burmistrz przedstawił plany do realizacji w mieście i gminie na najbliższe cztery lata, wskazując przede wszystkim na kontynuację wszechstronnego rozwoju naszej gminy. Pośród koniecznych inwestycji wymienił budowę kolejnych odcinków dróg gminnych, chodników, czy też modernizację oświetlenia ulicznego i dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej tam, gdzie jeszcze mieszkańcy nie mają do niej dostępu, tj. w m. Czerwona Wola, Czerce, Rudka i Dobra. W zamierzeniach inwestycyjnych znalazła się również budowę nowoczesnej hali sportowej wraz z basenem przy kompleksie sieniawskich szkół oraz renowacja zabytkowego kościoła św. Jana Chrzciciela. Kończąc Burmistrz Miasta i Gminy zadeklarował, że będzie zabiegał również o środki finansowe na budowę boisk wielofunkcyjnych, by mieszkańcy całej gminy mieli równy dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych.
W kolejnym punkcie obrad członkowie Rady Miejskiej zdecydowali o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sieniawie, którymi zostali P. Bronisława Bajor
i P. Wincenty Suszyło. Na zakończenie sesji Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa złożył sprawozdanie o stanie gminy za lata 2010-2014.

Barbara Matyja

 

Zaświadczenie - wybór Burmistrza.pdf

List gratulacyjny - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

Sprawozdanie Burmistrza za okres kadencji 2010-2014.pdf